Koko kaupungin kattava tilannekuva koulujen pyöräparkeista, -reiteistä ja pyöräilypotentiaalista

Pyöräilyä ja varsinkin koululaisten koulumatkapyöräilyä halutaan lisätä ja syyt tähän ovat selkeät: lisääntyvä pyöräily parantaa oppilaiden fyysistä kuntoa, ehkäisee lukuisia terveysongelmia ja parantaa jopa oppimistuloksia. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisessä sujuva ja myös talvella turvallinen liikenneympäristö on yksi avaintekijöistä. Sujuvaan liikenneympäristöön kuuluvat laadukkaiden pyöräteiden lisäksi toimivat pyöräparkit.

Päättäjät, johtajat ja asiantuntijat käynnistävät viime kädessä niitä toimia, joilla koululaisten pyöräilyolosuhteita parannetaan. Tyypillisesti parantamistarpeita kootaan yksittäisiä kouluja tai reittejä tarkastelemalla eikä silloin aina voida varmistua siitä, että tarkastellut parantamiskohteet ovat koko kaupungin mittakaavassa tarpeellisimpia ja vaikuttavimpia.

Koulupyöräilyselvitys tarjoaa uudenlaisen ja koko kaupungin kattavan näkökulman oppilaiden käyttämien pyöräilyreittien ja pyöräparkkien infraan ja mahdollistaa siten aiempaa tehokkaamman tiedolla johtamisen.

Koulupyöräilyselvitys koostuu kolmesta toisiaan tukevasta menetelmästä

Selvitys rakentuu kolmesta erillisestä, mutta toisiaan täydentävästä osasta. Pyöräilypotentiaali kuvaa, millä kouluilla pyöräilyn lisäämiseen on parhaat mahdollisuudet, reittikartoitus antaa tietoa siitä, missä oppilaiden koulumatkapyöräily tapahtuu ja pyöräparkkikartoitus valaisee pyöräparkkien puutteet.

Pyöräilypotentiaali

Pyöräilypotentiaali koostetaan oppilaiden määrästä, koulumatkojen pituuksista sekä liikenneympäristön tilasta. Näistä johdetaan koulukohtainen pyöräilypotentiaali, jota voidaan käyttää mm. koulupyöräilyn lisäämiseen tähtäävien investointien kohdistamiseen.

Esimerkki: Lahden koulujen pyöräilypotentiaali

Reittien kartoitus

Karttatulkinnan avulla tuotetaan koulujen kävely- ja pyöräilyreittiaineisto, joka sisältää yleistetyn summatason reitistön sekä koulukohtaiset reitistöt. Molemmissa reitistöaineistoissa on reittien kulkua kuvaavien viivojen lisäksi mukana tieto kyseistä reitin osaa käyttävästä oppilasmäärästä.

Esimerkki: Lahden koulureittien summataso.

 

Esimerkki: Yhden koulun reitistö ja reittien oppilasmäärät.

 

Pyöräparkkikartoitus

Pyöräparkkikartoituksessa arvioidaan telineiden kapasiteettia, telinetyyppiä, sijaintia, reittiä parkille, valaistusta, opastuksen tarvetta sekä valvontaa. Tulosten analysoinnissa näitä pyöräparkkien tilatietoja yhdistetään muissa selvityksen osissa syntyneisiin koulureittitietoihin, pyöräilypotentiaalin sekä koulujen oppilasmäärätietoihin. Havaituista puutteista tuotetaan toimenpide-ehdotukset, joilla puutteita voidaan paikata.

Esimerkki pyöräparkkikartoituksen tuloksista.

Lopputuloksena laadukasta tietoa johtamiseen

Kolmen menetelmän avulla tuotetulla tiedolla kaupungin koulutoimi, tekninen toimi, tilakeskus ja muut toimijat pystyvät yhdessä suunnittelemaan ja kohdistamaan koulumatkapyöräilyä helpottavat toimet sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja nostetaan teidänkin kaupungin koulumatkapyöräily seuraavalle tasolle!

 

Matti Pesu

0405340455

matti@makingsense.fi